ško vina

Naši vinari

LUKA ŠKOVRLJ

Obiteljsku tradiciju započeo je Luka Škovrlj, rođen 1858. Povijest je ispisao fantastičnom nagradom – priznanjem za prezentaciju svog vina na izložbi vina u Londonu davne 1906. godine. Originalna diploma sa tog događaja čuva se u privatnoj zbirci i predstavlja jedinstveni raritet na globalnoj razini. Diploma je na njemačkom jeziku jer datira iz doba Austrougarske monarhije.

ANTE ŠKOVRLJ

Sin Luke Škovrlja, Ante Škovrlj, diplomirani agronom, nastavio je obiteljsku tradiciju s brojnim nagradama Originali nagrada i priznanja se u originalu čuvaju u privatnoj zbirci

• Srebrna medalja za Debit 1928. – beogradski sajam vina

• Visoko priznanje za unaprijeđenje poljoprivrede 1938. – orden Svetog Save