Predstavljamo ško vina

Profinjenost
u boci

Agro Promina

Nova generacija vinara

Agro Promina d.o.o. je osnovana početkom 2018. godine. Višegodišnji angažman u okrupnjavanju obiteljskog i ostalog zemljišta u cilju intenzivne poljoprivredne proizvodnje te obnove obiteljskih imanja rezultirao je mogućnošću za poticajnu sadnju vinograda na lokacijama Vedrovo, Bristovača i Bunarača u Razvođu te mogućnošću za sudjelovanjem u raznim poticajnim mjerama u kontekstu razvoja obiteljskih gospodarstava unutar fondova EU.
Naš prvi vinograd, „Vinograd ANA“ u Vedrovom polju – Razvođe, posađen je u ožujku 2020. godine gdje je posađeno cca. 13.000 loza na 2,1 ha površine. Posađene su sorte bijelog grožđa Debit i Maraština, crnog grožđa Merlot i Cabernet Souvignon dok su eksperimentalno posađene u manjem broju sorte Pošip i Chardonay te Shiraz i Crljenak.
U prvoj polovici 2021. godine bit će pripremljene još dvije lokacije za sadnju dodatnih cca. 25-30.000 loza na lokacijama Bunarača i Bristovača u Razvođu.
Dovršeni su idejni projekti obnove povijesnih obiteljskih imanja i pretvaranje istih u ugostiteljsko-hotelske sadržaje. Isto tako projekt izgradnje vinarije na lokaciji u Razvođu je u tijeku sa velikim potencijalom za sudjelovanje u poticajnim programima fondova EU.

ško vina

Degustacije i obilasci

Za više informacija o degustacijama i obilascima slobodno nas kontaktirajte na mail, telefon ili društvene mreže.